Letölthető dokumentumok

Nyomtatványok, minták

Az Áfa-törvény szerint a szolgáltatást igénybevevőjének nyilatkoznia kell, hogy az igénybevett tevékenység építési hatósági engedély-köteles, illetve nyilatkoznia kell az adóalanyi státuszáról.

Letöltés

A kalkulátor a folyamatos teljesítésű, időszaki elszámolású kötelezettségek elszámolásához nyújt segítséget. Segít meghatározni a teljesítés (áfa fizetés) időpontját.

Letöltés

Itt 3 darab dokumentumot talál. Ebből 2 a fordított adózásra vonatkozik, egy pedig az ingatlan bérbeadási tevékenységgel kapcsolatos Áfa szabályok alkalmazására.

Letöltés

Az adóelőleg-nyilatkozatot a munkavállaló tölti ki és adja át munkáltatójának, így bérszámfejtéskor a munkáltató megfelelően számolja ki a nettó béreket. Adóelőleg-nyilatkozat olyan kifizetőnek is adható, aki rendszeres jövedelmet, például havi, heti bért, munkadíjat, tiszteletdíjat fizet. Aki már az első havi fizetésben érvényesíteni kívánja a kedvezményeket, annak az első bérszámfejtést megelőzően át kell adnia az adóelőleg-nyilatkozatot a munkáltatójának.

Letöltés

A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkentő olyan adóalap-kedvezmény, amelyet az arra jogosult – jogosultsági hónaponként – az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthet.

Letöltés

A munkavállaló minden év elején nyilatkozatot kell hogy tegyen arról, hogy részesül-e valamilyen egyéb ellátásban. Egyéb ellátás például: Ápolási díj, Öregségi nyugdíj, Gyes, Rokkantsági ellátás.

Letöltés

Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója, kifizetője az Ön járandóságaiból az első házasok kedvezményének figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban töltse ki és adja át munkáltatójának, kifizetőjének. Mielőtt a nyilatkozatot leadná, a nyilatkozat II. Blokkját az Ön házastársának is ki kell töltenie. Az első házasok kedvezményének érvényesítésére a házaspár akkor jogosult, ha 2014. december 31-ét követően került sor – akár belföldön, akár külföldön – a házasságkötésre és legalább egyiküknek ez az első házassága.

Letöltés

Az adókedvezményre az a nő jogosult, aki legalább 4 vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek után családi pótlékra jogosult, családi pótlékra már nem jogosult, de legalább 12 keresztül jogosult volt, családi pótlékra való jogosultsága a gyermek elhunyta miatt szűnt meg. A nyomtatványt akkor kell kitölteni, ha év közben kívánja a kedvezményt érvényesíteni.

Letöltés

2022.01.01-jétől a 25 év alatti fiatalok adókedvezményre jogosultak, nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. A kedvezményt a munkáltató automatikusan érvényesíti, az adatlapot abban az esetben kell kitölteni, ha a munkavállaló nem szeretné év közben érvényesíteni a kedvezményét.

Letöltés

A 30 év alatti anyák adókedvezményére a 25. életévét betöltött nő jogosult magzatára, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekére tekintettel. A nyomtatványt abban az esetben kell kitölteni amennyiben a 30 év alatti anyuka kéri az SZJA mentességet év közben.

Letöltés

 A szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. E tekintetben - a szabadságként kiadott napon túl - a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe.

Letöltés

A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll. Az alapszabadság mértéke húsz munkanap. A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb

  • egy gyermeke után kettő,
  • két gyermeke után négy,
  • kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár.

A pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos.

Letöltés

A munkavállalónak a Munka Törvénykönyve szerint legalább 20 nap alapszabadság jár. Az alapszabadságon túl a törvény meghatározott esetekben pótszabadságban részesíti a dolgozót. Évi 5 munkanap pótszabadság jár a munkavállalónak, ha

  1. megváltozott munkaképességű, 

Megváltozott munkaképességű személy:

  • akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű;
  • aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt;
  • akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt; 
  1. b) fogyatékossági támogatásra jogosult, 
  1. c) vakok személyi járadékára jogosult.

 

Letöltés

Személyi kedvezmény jár az adóból azoknak, akik rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek és azoknak, akik olyan betegségben szenvednek, amely súlyos fogyatékosságnak számít. A kedvezmény érvényesítésének feltétele a súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra jogosító határozat

Letöltés

Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása esetén kötelezően kitöltendő a munkakezdést megelőzően.

Letöltés

Az Mt. általános szabálya szerint munkaviszonyt az létesíthet, aki betöltötte a 16. életévét. Kivételesen azonban a 16. életévét még be nem töltött fiatal is foglalkoztatható munkaviszonyban a következő esetekben:

§ az iskolai szünet tartama alatt a 15. életévét betöltött és nappali tagozatos oktatási intézményben tanuló személy, (Iskolai szünet alatt nem csupán a nyári szünet értendő, hanem minden olyan időszak, amikor az oktatási intézményben szünetel az oktatás.)

§ gyámhatósági engedéllyel, külön jogszabályban meghatározottak szerint a 16. életévét még be nem töltött személy kulturális, művészeti, sport-, és hirdetési tevékenység keretében

Letöltés

2018.05.25. napját követően TILOS a személyi okmányokat fénymásolni, tárolni illetve továbbítani. Munkavállaló bejelentéséhez szükséges adatokat a mellékelt adatlapon keresztül továbbíthatja.

Letöltés