EPR

2023.04.27.

AZ EPR rendszerben a MOHU gondoskodik a körforgásos termékből képződő hulladék

átvételéről, gyűjtéséről, elszállításáról, előkezeléséről, kereskedelméről és kezelésre történő

átadásáról, továbbá a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről.

2023 július 1-től a körforgásos termékek gyártóira regisztrációs és díjfizetési kötelezettség

vonatkozik!